TenderiLIVE

Revolucionarno riješenje koje vam pravovremenim informisanjem, kvalitetnijom organizacijom, mnoštvom korisnih alata i savjeta pomaže da budete efikasniji i produktivniji na polju javnih nabavki. Provjerite zašto oni koji su probali kažu da je TenderiLIVE
#1 aplikacija za javne nabavke u svetu!

Savjetnik

Bez obzira da li ste izgubili tender zbog neadekvatne cijene, loše sastavljene dokumentacije ili niste imali “samo jedan dokument”, greška u postupku javnih nabavki može skupo da košta, pa čak i da ugrozi redovno poslovanje kompanije.
Za vas smo angažovali tim eksperata koji je tu da vam pomogne u svakoj fazi postupka javne nabavke. Budite mudri i ne dozvolite da izgubite tender zbog sitnica!

Pobjednici tendera

Saznajte ko pobjeđuje na tenderima, ispratite konkurenciju, kreirajte poslovnu saradnju ili budite podugovarač. Pobjednici tendera je ključna usluga koja kompanijama omogućava da pronađu nove poslovne partnere i prošire saradnju kako na lokalnom, tako i na međunarodnim tržištima.

Ne dozvolite da konkurencija vješto koristi pogodnosti usluge pobjednici tendera, dok vi čekate da vas drugi pronađu i kontaktiraju.

AnalizeLIVE

Najpotpunija analiza tendera i javnih nabavki u Evropi.
Ispratite trendove na tržištu nabavki i saznajte koje institucije najviše kupuju proizvode i usluge koje vi prodajete. Uz pomoć aplikacije AnalizeLIVE kreirajte izvještaje, tabele i grafikone koji će vam pomoći u svakodnevnom radu i prilikom donošenja odluka.

Ne zaboravite da je “hod u mraku” prvi stepenik ka neuspjehu, a da je dobra analiza osnov svake kvalitetne poslovne odluke.

Testirajte 15 dana potpuno besplatno
sa punom funkcionalnošću