Uslovi korišćenja

Hvala Vam što ste pos, sans-serif">Hvala Vam što ste posetili naš sajt.

Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta (u daljem tekstu: internet sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

Pristupom i korišćenjem internet sajta prihvatate bez ograničenja ove uslove korišćenja. Pažljivo ih pročitajte.


VLASNIŠTVO SADRŽAJA


Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijali na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo kompanije boljibiznis.com d.o.o. Kragujevac ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.

Korišćenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole je strogo zabranjeno.

boljibiznis.com d.o.o. Kragujevac će štititi svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast..


UPOTREBA SAJTA


boljibiznis.com d.o.o. Kragujevac ovim vam daje dozvolu da koristite sajt na sledeći način:

Sadržaj internet sajta može biti preuzet, ali samo za neformalnu, nekomercijalnu, neprofitabilnu ličnu upotrebu i pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju (uključujući obaveštenja o autorskim pravima kao i ostala obaveštenja o vlasništvu) koja se nalaze na sajtu.

Sadržaj internet sajta može se reprodukovati samo u svrhe informisanja u dnevnim novinama, magazinima, stručnim izdanjima i ostalim medijima namenjenim masovnoj komunikaciji, uz obavezno navođenje izvora informacija.

Zabranjeno je distribuiranje, modifikovanje, kopiranje, prenošćenje, izlaganje, objavljivanje, prodaja sadržine sajta bez prethodnog pisanog odobrenja.

Zabranjeno je korišćenje internet sajta za postavljanje pretećeg, obmanjujućeg, uznemiravajućeg, vulgarnog, pornografskog i sličnog materijala koji bi mogao uznemiriti druge posetioce sajta na bilo koji način.

Posetioci internet sajta se pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću obavezuju da njegovu sadržinu neće koristiti na način koji se protivi javnom moralu, pozitivnim propisima i dobrim poslovnim običajima. boljibiznis.com d.o.o.Kragujevac će u potpunosti sarađivati sa svim organima vlasti u cilju otkrivanja i suzbijanja navedenog ponašanja, apsolutno poštovati sve naloge državnih organa kojim zahtevaju da otkrije ili pomogne u otkrivanju identiteta svakog ko postavi ili distribuira bilo kakvu informaciju ili materijal te vrste.

Zabranjeno je korišćenje sajta u cilju sticanja, ostvarivanja ili obezbeđivanja bilo kakvih imovinskih prava.

Korišćenje celokupne sadržine internet sajta moguće je na način i pod uslovima navedenim u ovim Uslovima korišćenja.


PRIVATNOST


Unosom svojih ličnih podataka u forme, slažete se da boljibiznis.com d.o.o. Kragujevac može koristiti Vaše podatke (ime, prezime, naziv kompanije, e-mail adresa) za slanje novosti, informacija o novim proizvodima i funkcionalnostima, odnosno da se mogu koristiti u marketing i prodajnim kampanjama.

Lični podaci u informacijama koji identifikuju fizičko lice (ime i prezime, e-mail adresa, adresa prebivališta i ostali lični podaci) koristiće se samo u slučaju ako se prijavite za određenu kategoriju (npr. ukoliko označite da želite da primate novosti putem e-maila).

Vaši lični podaci neće biti prosleđeni trećim licima.

Svaka web aktivnost je u skladu sa evropskim zakonodavstvom i nacionalnim zakonodavstvom Republike Srbije (Zakon o zaštiti podataka ličnosti, Zakon o elektronskoj trgovini itd.).

boljibiznis.com d.o.o.Kragujevac će koristiti prikupljene lične podatke za ispunjavanje svojim obaveza prema posetiocima sajta, a u smislu ispunjavanja ugovornih obaveza, postupanja prema Vašim porudžbinama, ponudama, kao i za generalnu komunikaciju sa posetiocima internet sajta u cilju direktnog marketinga.

Vi kontrolišete informacije koje šaljete boljibiznis.com d.o.o. Kragujevac. Međutim, ukoliko odlučite da ne ostavljate određene informacije na sajtu, možda nećete imati pristup svim funkcionalnostima internet sajta.


BEZBEDNOST


Imajte na umu da se uz svaku Vašu poruku beleži i IP adresa koja se koristi ukoliko je potrebno da zabranimo pristup. Napominjemo da se ovo dešava samo u slučaju da kršite pravila i uslove korišćenja ovog sajta.

Takođe, softver postavlja kolačić (cookies), tekstualnu datoteku koja sadrži delove informacija (kao što su: korisničko ime i lozinka) u keš Vašeg pregledača. Ovo se koristi isključivo za prijavljivanje/odjavljivanje.


OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI


Internet sajt može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene teksta se mogu vršiti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja.

boljibiznis.com d.o.o.Kragujevac se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, boljibiznis.com d.o.o. Kragujevac ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno pa čak ni periodično ispravljani ili da je kompatibilan sa Vašim računarom, hardverom ili softverom.

Informacije, saveti i mišljenja izraženi na ovom sajtu ne predstavljaju savete za donošenje ličnih, finansijskih ili drugih odluka. Za konsultantske usluge, molimo Vas da se obratite stručnjacima iz oblasti iz kojih Vam je savet potreban.

boljibiznis.com d.o.o.Kragujevac ne preuzima odgovornost za nefunkcionisanje bilo kog dela ovog sajta.


ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI


Sajt koristite na sopstvenu odgovornost.

Niti boljibiznis.com d.o.o. Kragujevac, niti bilo koje povezano ili zavisno pravno lice ili ogranak, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane boljibiznis.com d.o.o. Kragujevac u kreiranju, proizvodnji ili postavljanju i održavanju internet sajta, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu, indirektnu ili posledičnu, kao i bilo koju drugu vrstu štete koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegove sadržine, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna ili deliktna.


LINKOVI


Internet sajt može sadržati linkove drugih sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije boljibiznis.com d.o.o. Kragujevac. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vam pružili što više informacija.

boljibiznis.com d.o.o. Kragujevac ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova.

boljibiznis.com d.o.o. Kragujevac odriče odgovornost ukoliko ovi sajtovi krše prava intelektualne svojine ili druga prava trećih lica, sadrže netačne i nekompletne informacije, dovode u zabludu, nisu prikladni, ne pružaju adekvatnu bezbednost, sadrže viruse ili imaju druge komponente destruktivne prirode kao i čija sadržina je suprotna ovim uslovima korišćenja.


PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA


Zadržavamo pravo da promenimo ove uslove.

boljibiznis.com d.o.o.Kragujevac može u svakom trenutku revidirati ove uslove upotrebe tako što će ažurirati ovaj tekst.

Molimo Vas da periodično posećujete ovu stranicu kako biste bili upoznati sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

U Kragujevcu,

13.04.2016.